Νευρολογικές παθήσεις

Η προσωπική μου έρευνα και ενασχόληση με τον τομέα της νευρολογίας συμπεριλαμβάνει  νευρολογικές παθήσεις όπως είναι: το Parkinson, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, η άνοια, οι δυστονίες, η σπαστικότητα, η επιληψία, οι περιφερικές νευροπάθειες, οι κεφαλαλγίες, σπασμός γραφέως  κ.λ.π.

Η νόσος Parkinson

Πρόκειται για νευροεκφυλιστική ασθένεια η οποία επηρεάζει κατά κύριο λόγο την κινητικότητα αλλά και άλλες λειτουργίες. Στους ασθενείς, παρατηρείται έλλειψη ενός νευρομεταβιβαστού, της ντοπαμίνης. Βασικά συμπτώματα της νόσου είναι ο τρόμος, η δυσκαμψία και η υποκινησία.

Τα εγκεφαλικά επεισόδια

Υπάρχουν δύο ομάδες αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, τα ισχαιμικά και τα αιμορραγικά. Τα ισχαιμικά οφείλονται σε απόφραξη ενός αγγείου με αποτέλεσμα νέκρωση του τμήματος του εγκεφάλου που αρδεύεται από το συγκεκριμένο αγγείο. Τα αιμορραγικά οφείλονται σε ρήξη αγγείου με αποτέλεσμα την έξοδο αίματος στον εγκεφαλικό ιστό και πρόκληση δευτερογενούς βλάβης. Επιβαρυντικοί παράγοντες για την εμφάνιση εγκεφαλικών επεισοδίων αποτελούν η υπέρταση, η αυξημένη χοληστερίνη, το κάπνισμα, καρδιακά νοσήματα και η κληρονομικότητα. Τα συμπτώματα εξαρτώνται από την περιοχή του εγκεφάλου που βλάπτεται: ημιπληγία, τετραπληγία, μονοπληγία, ημιυπαισθησία, ημιανοψία, αστάθεια βάδισης, ίλιγγος, ζάλη, δυσαρθρία, διπλωπία, δυσκαταποσία, ζάλη, διαταραχές του λόγου.

Στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, όπου εργάζομαι, μπορούν να εφαρμοσθούν όλες οι σύγχρονες θεραπείες για το οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο όπως είναι η ενδοφλέβια θρομβόλυση, η ενδαρτηριακή θρομβόλυση καθώς και η μηχανική θρομβόλυση. Όλα αυτά μπορούν να εφαρμοσθούν μόνον εάν ο ασθενής προσέλθει σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 4,5 ωρών από την εγκατάσταση του εγκεφαλικού επεισοδίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι πιθανότητες αποκατάστασης της αναπηρίας είναι εξαιρετικά αυξημένες. Τέλος, στην περίπτωση εγκεφαλικών αιμορραγιών υπάρχει η δυνατότητα νευροχειρουργικής αντιμετώπισης ή αντιμετώπισης με την βοήθεια επεμβατικών ακτινολόγων.

Η άνοια

Αποτελεί ασθένεια που προσβάλλει τον εγκέφαλο και οδηγεί τον πάσχοντα με την πάροδο του χρόνου σε νοητική έκπτωση με διαταραχές μνήμης, προσανατολισμού σε χώρο και χρόνο, διαταραχές συμπεριφοράς. Εκδηλώνεται κυρίως σε ανθρώπους μεγάλης αλλά και μέσης ηλικίας. Συχνά συνοδεύει άλλα νευρολογικά νοσήματα.

Οι δυστονίες

Πρόκειται για ακούσιες μυϊκές συσπάσεις που μπορούν να είναι γενικευμένες ή να αφορούν σε κάποιο μέρος του σώματος ή του προσώπου. Τέτοιες είναι το ραιβόκρανο, ο βλεφαρόσπασμος, ο σπασμός γραφέως κ.λπ.

Η σπαστικότητα

Εκδηλώνεται με αύξηση του μυϊκού τόνου συνεπεία εγκεφαλικών βλαβών ή βλαβών του νωτιαίου μυελού ανεξαρτήτως αιτιολογίας. Παρεμποδίζει την κινητικότητα των προσβεβλημένων άκρων και κατά συνέπεια επηρεάζει δυσμενώς την καθημερινή ζωή των ασθενών.

Οι επιληψίες

Υπάρχουν πολλά είδη επιληψίας. Η πλέον γνωστή στο ευρύ κοινό είναι αυτή που ο ασθενής λιποθυμά, δαγκώνει την γλώσσα, χάνει τα ούρα του και κάνει γενικευμένους σπασμούς. Υπάρχουν όμως και άλλες επιληψίες, λιγότερο εντυπωσιακές, αλλά εξ ίσου ενοχλητικές. Μπορούν να είναι συγγενείς ή επίκτητες. Στην δεύτερη περίπτωση σχετίζονται με παρουσία εγκεφαλικών επεισοδίων, κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, όγκων και εν γένει οποιασδήποτε βλάβης του εγκεφάλου. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ρυθμίζονται πλήρως φαρμακευτικά.

Οι κεφαλαλγίες

Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία κεφαλαλγιών με κυριότερους εκπροσώπους την ημικρανία, την κεφαλαλγία τάσεως, την αθροιστική κεφαλαλγία κ.α. Χρήζουν αντιμετώπισης διότι συχνά προκαλούν προβλήματα στην πραγματοποίηση των καθημερινών δραστηριοτήτων των ασθενών.

Χορήγηση αλλαντικής τοξίνης

Κυκλοφορούν δύο αλλαντικές τοξίνες στην αγορά, το Botox και το Dysport. Παρ’ όλο που στο ευρύ κοινό τα φάρμακα αυτά είναι γνωστά για την χρήση τους στην αισθητική, πρόκειται για ουσίες που χρησιμοποιούνται στην νευρολογία στην αντιμετώπιση της σπαστικότητας, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, καθώς και στις δυστονίες (ραιβόκρανο, βλεφαρόσπασμος, ημίσπασμος προσώπου). Η χορήγηση τους γίνεται αποτελεσματικότερη με την βοήθεια του ηλεκτρομυογραφήματος.