Ηλεκτρομυογράφημα

Για την διάγνωση παθήσεων των περιφερικών νεύρων και των μυών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η εξέταση με ηλεκτρομυογράφημα. Με το ηλεκτρομυογράφημα ελέγχεται η λειτουργία των νεύρων, που βρίσκονται έξω από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, η λειτουργία των μυών, καθώς και της νευρομυϊκής σύναψης (της επαφής νεύρου και μυός).

Μέσω της εξέτασης αυτής, μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν πάσχει ένα ή πολλά νεύρα, εάν η βλάβη αφορά στην κινητικότητα ή την αισθητικότητα, εάν είναι πρόσφατη ή παλαιότερη, την βαρύτητα της και τις πιθανότητες αποκατάστασης. Πρόκειται για μια εξέταση που πρέπει να εκτελείται από νευρολόγο με ιδιαίτερη εκπαίδευση, εξαιρετική γνώση του περιφερικού νευρικού συστήματος αλλά και σημαντική κλινική εμπειρία για την σωστή ερμηνεία των ευρημάτων.

Τα προκλητά δυναμικά είναι μια άλλη εξέταση που ενισχύει την διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με πιθανή σκλήρυνση κατά πλάκας. Πρόκειται για μία λεπτή και χρονοβόρα εξέταση. Στο ιατρείο που διατηρώ, διαθέτω εργαστήριο ηλεκτρομυογραφίας  και προκλητών δυναμικών με εξαιρετικά σύγχρονα μηχανήματα, για να παρέχω στους ασθενείς μου πλήρη και ολοκληρωμένη διάγνωση.

Στο εργαστήριο εκτελούνται οι εξής εξετάσεις:

  • Ηλεκτρομυογράφημα
  • Κινητική και αισθητική ταχύτητα αγωγής νεύρων
  • F-κύμα
  • H-REFLEX
  • Δοκιμασία επαναληπτικών ερεθισμών (Desmedt)
  • Οπτικά προκλητά δυναμικά
  • Στελεχιαία ακουστικά προκλητά δυναμικά
  • Σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά άνω και κάτω άκρων

Οι παθήσεις του περιφερικού νευρικού συστήματος αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της Νευρολογίας που δυστυχώς η πλειοψηφία των νευρολόγων δεν γνωρίζει καλά. Η ηλεκτρομυογραφία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την μελέτη και διάγνωση των παθήσεων αυτών.